Tag: phòng bệnh ung thư

diet_te_bao_ung_thu

Bệnh ung thư là gì?

Ung thư (cancer) là các bệnh liên quan đến sự thay đổi về sinh sản, tăng trưởng và chức năng của tế bào. Thông thường, các tế bào sẽ tuân theo một quy trình: phát triển, phân chia thành tế bào…


0975 636 974